obchodné priestory

 1. plocha interiéru
 2. plocha terás
 3. Pivnica
 4. Stav
 1. 189,64
 2. 0
 3. 11,53
 4. rezervovaný
Foxhouse - Obchodné priestory
 1. Miestnosť
 2. Plocha[m²]
 1. Obch.priestor 0.NP
 2. 88,31
 1. Obch.priestor 1.NP
 2. 85,54
 1. WC
 2. 15,79